צעירה יותר בשנה (ב-6 תשלומים)

תאור

 450 / חודש במשך חצי שנה